warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

O NAMA -  IVAN STEELE LAW

Imigraciono Pravo a Porodično Pravo y Toronto
Ivan Steele Law Office je advokatska kancelarija sa jasnom vizijom budućnosti. Mi razumemo sadašnje i buduće potrebe naših klijenata. Pružamo širok spektar usluga i to iz oblasti porodičnog i imigracionog prava.

U oblasti porodičnog prava, pružamo pravne savete i zastupamo klijente u sporovima za razvod braka, sporovima za izdržavanje, sporovima u kojim se odlucuje o starateljstvu dece, sporovima oko podele imovine stečene tokom braka, kao i u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava.

U oblasti imigracionog prava, zastupamo klijente u aplikacijama za radne ili posetilačke vize, kao i u aplikacijama za iseljeničke vize.

O Ivan Steele

Ivan Steele je Kanadski advokat, sa praksom u Torontu. Ivan zastupa klijenta na svim sudovima u Ontariju i Kanadi od Ontario Court of Justice, Superior Court do Court of Appeal of Ontario. Ivan je takođe opunomoćen da overava verodostojnost kopija i dokumenta, kao i potpisa na dokumentima. Ivan se bavi porodičnim i imigracionim pravom.

Ivan je diplomirao na University of San Francisco na Engleskom jeziku i sociologiji sa najvišim počastima, i magistar je psihologije. Ivan je takođe doktor prava cum laude sa University of Ottawa i Southwestern Law School u Los Anđelesu. U svojoj advokatskoj karijeri, Ivan je radio za Office of the Childrenćs Lawyer, firmu Davies Ward Phillips and Vineberg LLP, i firmu Jordan Battista LLP.

Advokatske Usluge

Ivan Steele Law Office vam pruža raznovrsne pravne usluge iz oblasti imigracionog i porodičnog prava.


Ne oklevajte da nas kontaktirate !

KNJIGA KONSULTACIJE
loading
×