warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

IVAN STEELE LAW

Porodično Pravo
Iz oblasti porodičnog prava, izdvajamo sledeće usluge:

Razvod

Razvod braka se izriče kroz sudsku odluku. Razlikuju se sporni i sporazumni razvodi. U skladu sa različitim dodatnim varijantama jednog razvoda pojavljuju se različite pravne posledice.

Razvod braka se moze pokrenuti ako supružnici žive odvojeno preko godinu dana ili ukoliko se jedan od partnera grubo ili nedolično ponasao u bračnoj zajednici i ako je krivica jednog od bračnih supružnika dovela do razvoda braka. Primeri za uzroke razvoda braka (manje od godinu dana) su: preljuba, upotreba fizičkog nasilja, bezosećajno ponašanje prema bračnom drugu, nezainteresovanost za partnera ili porodicu itd. Primeri grubog i nedoličnog ponašanje su: izvršavanje krivičnih dela naspram osobe, alkoholizam i td.

Starateljstvo

Roditeljsko pravo pripada majci i ocu zajedno ili u slučaju istopolnih parova obema roditeljima. Roditelji su ravnopravni u vrsenju roditeljskog prava. Usvojitelji imaju pravni položaj roditelja, bez izuzetaka.

Starateljstvo se odnosi na i pravo i obavezu roditelja da odgaji dete i stara se o njemu/njoj, da upravlja dečijom imovinom, zastupa dete u slučajevima naspram trećeg lica itd. Roditelji imaju pred zakonom zajedničko starateljsko pravo nad svojom maloletnom decom. U najboljim situacijama, po razvodu, roditelji bi trebalo sporazumno postupati što se tice starateljstva, brige, zakonskog zastupanja i upravljanja imovinom svoje dece. U slučaju da se roditelji ne mogu dogovoriti, postoji mogucnost pozivanja suda da donese odluke po pitanju starateljstva. Jedini pravni test za odluke po pitanju starateljstva je najbolji interes deteta (childćs best interest test).

Roditelj koji nema pravo na starateljstvo, u svakom slučaju ima pravo na lični kontakt sa detetom (pravo posete), pravo na važne informacije koje se ticu deteta i pravo da izrazi svoje misljenje o ovim stvarima, nezavisno od plaćanja alimentacije.

Alimentacija i izdržavanje dece i supružnika
Nakon razvoda ili pravnog razdvajanja, izdržavanje se mora novčano isplatiti. Supružnik koji ima pravo na izdržavanje moze takođe traziti jednokratnu nadoknadu ukoliko duznik pri tome nije preterano opterećen.

Kod izdržavanja nakon razvoda, važe razlicita pravila, zavisno od razloga ili okolnosti pod kojima je došlo do raspada zajednice. Kod svakog izdržavanja važi promerna klauzula, to znaci da se buduce promene licnih okolnostih uzimaju u obzir kao sto su npr. povećana ili smanjena plata, zaposlenje supruznika koji ima pravo na izdržavanje, novi brak i slično. Posebna vrsta sporazuma za izdržavanje je odustajanje od izdravanja.

Oba roditelja su dužna da izdržavaju decu nezavisno od ishoda razvoda braka ili pitanja krivice. Roditelj kod koga dete živi automatski ispunjava svoj deo obaveza. Drugi supruznik mora ispunjavati svoj deo obaveze novčanom nadoknadom. Visina izdržavanja je određena zakonom u zavisnosti od primanja onog supružnika koji je obavezan za izdržavanje. Obaveza za izdržavanje prestaje sa sposobnošću deteta da samo sebe izdržava (završetak obrazovanja i početak zaposlenosti, na primer).

Porodično Pravo

Predbračni i bračni ugovori
Pravno mišljenje o priznavanju vašeg stranog razvoda u Kanadi
Razvod braka u Ontariju
Sporazumni razvod
Starateljstvo nad decom
Podela bračne imovine
Usvaljanje dece
Sporazumi za surogat majčinstvo
Sudsko proglašenje roditeljstva – declaration of parentage
Ugovori o donaciji genetskog materijala


Ne oklevajte da nas kontaktirate !

KNJIGA KONSULTACIJE
loading
×